Gi til en operasjon i dag!

Gi en gave

En gave på 220,- kroner gir mat og medisiner for å styrke barnet i forkant av den livreddende operasjonen.


Vennligst korriger ufullstendig informasjon ovenfor og bekreft skjemaet på nytt


Gi en engangsgave til Mercy Ships’ arbeid. Vi har alle mulighet til å forandre livet for et annet menneske.

Mercy Ships mål er å utrydde fattigdoms-sykdommer og at lokalt helsepersonell kan gi helsetjenester i sine lokalsamfunn uten støtte fra oss.

Prøv å forestille deg følgende: Du må ha en operasjon, men den nærmeste kirurgen er en fem dagers reise unna. Og hvis du kommer dit uten penger, kan ingen hjelpe deg. Så hører du om et sykehusskip som legger til kai.

Med kirurgi og nestekjærlighet redder vi liv – og gir mennesker helt nye muligheter

Vi seiler med verdens største, sivile sykehusskip til afrikanske land og gir gratis helsetjenester og livsviktig helseinformasjon til befolkningen der. Alle om bord på skipet er frivillige, og betaler reise og opphold selv.

 

En operasjon koster i gjennomsnitt ca 2.750,- kroner.
Hver eneste gave hjelper!

En gave på 220,- kroner gir mat og medisiner for å styrke barnet i forkant av den livreddende operasjonen. 

En gave på 345,- kroner dekker kostnadene til bandasjer og materiell som brukes i forbindelse med operasjonen.

En gave på 660,- kroner eller mer hjelper oss å gjennomføre leppe- og ganespalteoperasjon på et barn som Somaya.

Mercy Ships gjennomfører omlag 2 300 livsforvandlende operasjoner hvert år. Dette er kun mulig med givere som deg. Dine gaver sender sykehusskipet til de aller fattigste, og du bidrar hver måned til at et barn får ny framtid.

Våre frivillige leger og sykepleiere skal utføre tusenvis av gratis operasjoner det kommende året. Vil du være med på å gjøre dette mulig?

Ja, jeg vil gi mennesker en ny fremtid


  Tusen takk for din støtte!

  Roger Vassnes, nasjonal leder
  Mercy Ships Norge

Du betaler for operasjonene, Ikke lønn til leger og sykepleiere.

De jobber frivillig!

Din gave gir håp og fremtid til noen av verdens fattigste.


Se video: Mercyships redder liv

─ Jeg har hatt gleden av å høre om en uvanlig gruppe mennesker fra hele verden som viser unik medfølelse i sin tjeneste for menneskeheten. Disse mennesker setter en spesiell standard. De betaler for å arbeide, stikk i strid med normen. Med støtte fra andre reiser de hjemmefra for å tjene ekstremt fattige mennesker i Afrika.

Nelson Mandela

Sørafrikansk jurist, frigjøringsleder og politiker

─ Når mennesker kommer til ”Africa Mercy” og kan se igjen etter en grå stær-operasjon, eller når en kvinne får kirurgisk hjelp etter mange år med inkontinens, tenker de jeg trodde ikke dette var mulig. Behovet er enormt og pasientkøen virker endeløs. Hver gang blir jeg berørt av at så mange pasienter har alvorlige medisinske problemer.

Gary Parker

Sjefslege, spesialist, rekonstruerende ansiktskirurgi

Sammen gir vi livreddende kirurgi til verdens glemte fattige.

Mercy Ships bruker sykehusskip, der mannskap og helsepersonell jobber gratis, for å gi håp og gratis kirurgisk hjelp til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen.

Powered by Cornerstone