Gi koronavaksiner til Afrika

Gi en gave

Din gave går til distribusjon av vaksiner og til opplæring av lokalt helsepersonell.


Vennligst korriger ufullstendig informasjon ovenfor og bekreft skjemaet på nytt


Akkurat nå gjøres det en historisk internasjonal innsats for å skaffe vaksiner til Afrika.
Deltaviruset truer nå tusenvis av liv i Afrika. Mercy Ships støtter et stort, internasjonalt samarbeid for å få vaksinene ut. Nå haster det!

Hvis vi handler raskt nå, kan vi beskytte de svake, de eldre og dem som er ekstra utsatt på grunn av andre helseproblemer.  Antall sykehusinnleggelser har økt med 40 prosent bare på en uke.

Vil du gi en generøs gave til denne krisen?
Vi er alle i samme båt. Bare dersom vi samarbeider om også å vaksinere mennesker verdens mest fattigste regioner, kan vi kan bekjempe koronapandemien globalt.

Vil du gi en gave for å få vaksinene frem til sårbare mennesker og helsearbeidere?
Tusen takk for din støtte!  Kontonummer: 3000 45 83341  / VIPPS: 20000

  Tusen takk for din støtte!

  Roger Vassnes, nasjonal leder
  Mercy Ships Norge

 • Vaksinering av sårbare mennesker og helsepersonell i byer og landsbyer i Sentral- og Vest-Afrika, inkludert Senegal, Benin, Guinea, Liberia og Sierra Leone.

 • Opplæring av leger og sykepleiere som i å sette vaksiner og gi livreddende medisiner.

 • Spre informasjon om korona-vaksiner til folk i fjerntliggende landsbyer gjennom nettverk av helsepersonell, landsbyledere og menigheter i tillegg til lokale medier og radio.

 • Eventuelle overskytende midler vil bli brukt til annet koronarelatert arbeid i Afrika.


  ─ Jeg har hatt gleden av å høre om en uvanlig gruppe mennesker fra hele verden som viser unik medfølelse i sin tjeneste for menneskeheten. Disse mennesker setter en spesiell standard. De betaler for å arbeide, stikk i strid med normen. Med støtte fra andre reiser de hjemmefra for å tjene ekstremt fattige mennesker i Afrika.

  Nelson Mandela

  Sørafrikansk jurist, frigjøringsleder og politiker

  ─ Når mennesker kommer til ”Africa Mercy” og kan se igjen etter en grå stær-operasjon, eller når en kvinne får kirurgisk hjelp etter mange år med inkontinens, tenker de jeg trodde ikke dette var mulig. Behovet er enormt og pasientkøen virker endeløs. Hver gang blir jeg berørt av at så mange pasienter har alvorlige medisinske problemer.

  Gary Parker

  Sjefslege, spesialist, rekonstruerende ansiktskirurgi

  Sammen gir vi livreddende kirurgi til verdens glemte fattige.

  Mercy Ships bruker sykehusskip,
  der mannskap og helsepersonell jobber gratis, for å gi håp og gratis kirurgisk hjelp
  til mennesker i lavinntektsland uten tilgang til et fungerende helsevesen.

  Powered by Cornerstone